Välkommen till Skåneblästring AB

Vi är specialister inom blästring och slipning!

Vi vänder oss främst till företag.

Skåneblästring AB strävar efter att utveckla blästring och ytbehandling med mer fokus på miljöpåverkan och arbetsmiljö. Vi samarbetar därför med Ytskyddsgruppen som är ett nätverk bestående av ett flertal företag. Genom att vi är med i detta nätverk kan vi erbjuda flera olika tjänster.

Blästring betong

Mobil slungblästring av plana betongytor är vår specialitet. Metoden lämpar sig väl vid både nyproduktion samt vid renoveringar och är i det närmaste dammfri.

Blästring stål

Vi utför blästring av stål med hjälp av ett flertal metoder – såväl konventionella som innovativa.

Betongslipning

Betongslipning kan med fördel utföras för att frambringa en vacker och levande struktur på betongen.

Specialprojekt

UTFÖRDA ARBETEN

Mobil slungblästring

Vår specialitet är mobil slungblästring på plana betong- och metallytor. Exempel på användningsområden är broar, parkeringsdäck, betonggolv, fartygsdäck och bassängbottnar.

VARFÖR SKÅNEBLÄSTRING

Snabba & Effektiva

Med toppmodern utrustning och kunniga medarbetare utför vi arbetena snabbt och effektivt.

Flexibla

Inget jobb är för stort eller för litet för oss!

professionella

Med över 12 år i branschen har vi kunskapen som behövs för att utföra professionella jobb.

Fokus på miljöpåverkan & arbetsmiljö

Vi samarbetar med Ytskyddsgruppen som är ett nätverk bestående av ett flertal företag. Genom att vi är med i nätverk kan vi erbjuda flera olika tjänster.

VAR FINNS VI?