Vi är specialister inom blästring och slipning

Blästring betong

Mobil slungblästring av plana betongytor är vår specialitet. Metoden lämpar sig väl vid både nyproduktion samt vid renoveringar och är i det närmaste dammfri. Exempel på lämpliga objekt för mobil slungblästring är broar, parkeringsdäck, betonggolv, fartygsdäck och bassängbottnar.

Blästring stål

Vi utför blästring av stål med hjälp av ett flertal metoder – såväl konventionella som innovativa. Vilken metod som används avgörs av förutsättningarna och omständigheterna i det specifika fallet.

Betongslipning

Betongslipning kan med fördel utföras för att frambringa en vacker och levande struktur på betongen. Genom att slipa olika djup kan olika strukturer exponeras, och om man så önskar kan ballasten blottläggas. Efter slipningen så poleras betongen i regel med en matt eller högblank finish. Betongslipning är även en fördelaktig metod som förarbete vid läggning av exempelvis flytspackel och massagolv.

Specialprojekt

Kontakta oss

Verkstad/besöksadress:
Industrigatan 2, 268 33 Svalöv

Postadress:
Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Björn Hagström  070-862 90 37
bjorn@skaneblastring.se

Linda Granath 073-528 86 08
linda@skaneblastring.se

Ekonomi:
Eva Hagström 072-395 05 36
eva@skaneblastring.se

Skicka ett meddelande