Vi är specialister inom blästring och slipning

BLÄSTRING STÅL

Vi utför blästring av stål med hjälp av ett flertal metoder – såväl konventionella som innovativa. Vilken metod som används avgörs av förutsättningarna och omständigheterna i det specifika fallet.

Fristråleblästring är den konventionella blästringsmetoden som kan användas på en mängd olika material såsom metall, betong, trä, fasader, tegel och så vidare. Vid fristråleblästring använder vi oss av Garnet som blästermedel – ett miljögodkänt medel med hög avverkningsgrad och låg dammbildning.

Mobil slungblästring är en effektiv och snabb metod som lämpar sig för att blästra stora, plana ytor både inomhus och utomhus. Metoden är nära på dammfri och kan användas för att blästra metall och betong, exempelvis båtdäck, broar, industrigolv samt mycket mer.

Sponge-Jet är en miljövänlig blästringsmetod som avsevärt minskar deponimängderna tack vare att blästermedlet renas. Detta leder dessutom till en bättre arbetsmiljö.

Vi utför även andra typer av stålblästring vid förfrågan.

KONTAKTA OSS

Verkstad/besöksadress:
Industrigatan 2, 268 33 Svalöv

Postadress:
Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Björn Hagström  070-862 90 37
bjorn@skaneblastring.se

Linda Granath 073-528 86 08
linda@skaneblastring.se

Ekonomi:
Eva Hagström 072-395 05 36
eva@skaneblastring.se

SKICKA ETT MEDDELANDE