Vi är specialister inom blästring och slipning

BLÄSTRING BETONG

Mobil slungblästring av plana betongytor är vår specialitet. Metoden lämpar sig väl vid både nyproduktion samt vid renoveringar och är i det närmaste dammfri. Exempel på lämpliga objekt för mobil slungblästring är broar, parkeringsdäck, betonggolv, fartygsdäck och bassängbottnar.

Med vår maskinpark av moderna blästermaskiner kan vi på Skåneblästring avverka ytor på upp till 3000 kvadratmeter om dagen vid optimala arbetsförhållanden. Detta innebär omfattande tidsbesparing inför beläggningsarbetet. Den blästrade ytan som frambringas ger mycket goda vidhäftningsegenskaper för de material som ska användas som beläggning på nämnda yta.

Vi utför även fristråleblästring av betongytor med mobil anläggning på objekt som lämpar sig för denna metodik, såsom fasader, husgrunder, murar, bassänger och båtar.

KONTAKTA OSS

Verkstad/besöksadress:
Industrigatan 2, 268 33 Svalöv

Postadress:
Olstorpsvägen 2, 268 77 Kågeröd

Björn Hagström  070-862 90 37
bjorn@skaneblastring.se

Linda Granath 073-528 86 08
linda@skaneblastring.se

Ekonomi:
Eva Hagström 072-395 05 36
eva@skaneblastring.se

SKICKA ETT MEDDELANDE